کتاب فارسی | (سینما، ادبیات نمایشی، کارگردانی) مبانی نظری سینما و دانستنی‌های تخصیصی هنر نمایش
گزارش جهت اصلاح کتاب

عنوان کتاب :

(سینما، ادبیات نمایشی، کارگردانی) مبانی نظری سینما و دانستنی‌های تخصیصی هنر نمایش


نویسنده : اقدس محمدخانی

ذخیره کتاب