کتاب فارسی | رازهایی از : ترید کردن غیر اساسی
گزارش جهت اصلاح کتاب

عنوان کتاب :

رازهایی از : ترید کردن غیر اساسی


نویسنده : لری لوین، ترجمه گروه تحصیلات آینده (فیوچرز اجوکیشِن)

ذخیره کتاب