کتاب فارسی | 100 اختراعی که جهان را تکان داد
گزارش جهت اصلاح کتاب

عنوان کتاب :

100 اختراعی که جهان را تکان داد


نویسنده : کندال هاون، ترجمه رضا جولایی

ذخیره کتاب