کتاب فارسی | آتالار سؤزی (گزیده ضرب المثل های ترکی آذربایجان)
گزارش جهت اصلاح کتاب

عنوان کتاب :

آتالار سؤزی (گزیده ضرب المثل های ترکی آذربایجان)


نویسنده : برات فرهمند

ذخیره کتاب