کتاب فارسیدرگذشت منوچهر فرخزاد، از مسئولین و پایه گذاران کتاب فارسی را به جامعه فارسی زبان و تمامی عاشقان کتاب، صلح و آزادی تسلیت می گوییم.کتابخانه کتاب فارسی با عرضه بیش از 27418 کتاب از 11015 نویسنده و 14332 نشریه، بزرگترین و متنوع ترین کتابخانه دیجیتال دهکده جهانی اینترنت می باشد.
این گنجینه نتیجه سالها تلاش پیگیر دست اندرکاران کتاب فارسی و دوستدارانشان می باشد.
با کمک هایتان در پربارتر کردن توشه این کرم شب تاب یاری رسانید.

شماره کتابعنوان کتابنویسنده/مترجمانتشارات
4366آخرین سفر شاهویلیام شوکراس
2680آخرین سنگر آزادیرحیم رئیس نیا
24809آخرین طنابامیر عشیری
26013آخرین عاشقحسن شکاری
2732آخرین فریاد مسجد فیض محمد مشهدموسی کرمپور (ابو عامر)
9734آخرین مرزهاوارد فاست
994آخرین مسافرفریدون ایل بیگی
25154آخرین ملاقاتآلفرد هیچکاک
3553آخرین نفرالکساندر فاده یف
1380آخرین همسفرفریدون ایل بیگی
7239آخرین وخشورسالار عزیزپور
2341آخرین وسوسه مسیحنیکوس کازانتراکیس
14022آخرین پدر خواندهماریو پوزو
23913آخرین پیکارشین پرتو
17279آداب جنازهامین الدین سعیدی سعید افغانی
5265آداب تلاوت قرآنمحمد خالدی (سلطان العلماء)
10423آداب زیارتتقی مدرسی
3464آداب طب و پزشکی در اسلام با مختصری از تاریخ طبجعفر مرتضی عاملی
3725آداب عطسه و خمیازهاسماعیل الرمیح
1859آداب معینیهمحی الدین