کتاب فارسیکتابخانه کتاب فارسی با عرضه بیش از 27418 کتاب از 11015 نویسنده و 14332 نشریه، بزرگترین و متنوع ترین کتابخانه دیجیتال دهکده جهانی اینترنت می باشد.
این گنجینه نتیجه سالها تلاش پیگیر دست اندرکاران کتاب فارسی و دوستدارانشان می باشد.
با کمک هایتان در پربارتر کردن توشه این کرم شب تاب یاری رسانید.

شماره کتابعنوان کتابنویسنده/مترجمانتشارات
22524آخرین روشناییتیودور کالیفاتیدوس
9416آخرین سفر زرتشتفرهاد کشوری
4366آخرین سفر شاهویلیام شوکراس
2680آخرین سنگر آزادیرحیم رئیس نیا
24809آخرین طنابامیر عشیری
26013آخرین عاشقحسن شکاری
2732آخرین فریاد مسجد فیض محمد مشهدموسی کرمپور (ابو عامر)
9734آخرین مرزهاوارد فاست
994آخرین مسافرفریدون ایل بیگی
25154آخرین ملاقاتآلفرد هیچکاک
28106آخرین نبردکلایو استیپلز لوئیس ترجمه امید اقتداری ، منوچهر کریم زاده
3553آخرین نفرالکساندر فاده یف
1380آخرین همسفرفریدون ایل بیگی
7239آخرین وخشورسالار عزیزپور
2341آخرین وسوسه مسیحنیکوس کازانتراکیس
14022آخرین پدر خواندهماریو پوزو
23913آخرین پیکارشین پرتو
28104آخرین گفتگوهای بورخس و اسوالدو فراریترجمه ویدا فرهودی
17279آداب جنازهامین الدین سعیدی سعید افغانی
5265آداب تلاوت قرآنمحمد خالدی (سلطان العلماء)