کتاب فارسی | درباره ما

گردانندگان "کتاب فارسی"

     

منوچهر از میان ما رفت

یادش گرامی و راهش پاینده

رضا

مسئول مالی کتابخانه

بیژن

Info@KetabFarsi.com

 

دوست عزیز

برای آسانتر بودن ارتباط لطفا از ارسال ایمیل فارسی با حروف لاتین خودداری فرمایید.

ایمیل های خود را یا به زبان انگلیسی ( با حروف لاتین ) یا به زبان فارسی ( با حروف فارسی )

یا با تصویر دست نویس ( ضمیمه ایمیل ) برای "کتاب فارسی" بقرستید.

به علت کمبود وقت و دریافت چند صد ایمیل روزانه فرصت جواب به ایمیلهای طولانی فارسی با حروف لاتین خیلی کم پیدا میشود

ولی ایمیل کوتاه فارسی با حروف لاتین ( یک یا حداکثر دو خطی ) قابل قبول میباشد.

با سپاس از همکاری شما