کتاب فارسیکتابخانه کتاب فارسی با عرضه 19000 کتاب از 10566 نویسنده و 14332 نشریه، بزرگترین و متنوع ترین کتابخانه دیجیتال دهکده جهانی اینترنت می باشد.
این گنجینه نتیجه سالها تلاش پیگیر دست اندرکاران کتاب فارسی و دوستدارانشان می باشد.
با کمک هایتان در پربارتر کردن توشه این کرم شب تاب یاری رسانید.

شماره کتابعنوان کتابنویسنده/مترجمانتشارات
18999تاریخ 18 ساله اذربایجان یا سرنوشت گردان ودلیران جلد دوماحمد کسروی
18998تاریخ 18 ساله اذربایجان یا سرنوشت گردان و دلیران جلد اولاحمد کسروی
18997ایرانیان در گذشته و حالالف .س . وولستین
18996روزگار دوزخی اقای ایازرضا براهنی
18995برنامه عرضی سوسیال دمکراسی در نخستین انقلاب روسیه 1907 1905لنین
18994مجموعه ایا میدانیدویکی پدیا
18993اداب رفتار با دخترانمعصومه حیدری
18992سرگذشت دو اعتصاب معدن ران سنگ اهن بافقکمیته انتشارات بنیاد پژوهشی
18991راز جهان هستیمحمود فیضی
18990اخرین نامهنسیم خاکسار
18989درباره ی خواستگاه های کودک ازاری و ازار جنسی کودکان مجموعه مقالات
18988مفهوم و کاربرد شبکه های کامپیوترمیثاق نوازنی
18987نبرد رهایی بخش زیمباوه
18986جنبش های مخفی دراروپامحسن هشترودی
18985یادداشت های زندانجعفر پیشه وری
18984جاهلیت قرن بیستممحمد قطب
18983زهره رازی سربه مهرایزاک اسیموف
18982مبانی رایانهمحمد رضا یمقانی ، محمد رضا موحدی صفت
18981عشقی : سیمای نجیب یک اثار شیستمحمد قائد
18980بحران های چند جانبه ای امپریالیسمالکس کالینی کوس