کتاب فارسیکتابخانه کتاب فارسی با عرضه بیش از 24000 کتاب از 11015 نویسنده و 14332 نشریه، بزرگترین و متنوع ترین کتابخانه دیجیتال دهکده جهانی اینترنت می باشد.
این گنجینه نتیجه سالها تلاش پیگیر دست اندرکاران کتاب فارسی و دوستدارانشان می باشد.
با کمک هایتان در پربارتر کردن توشه این کرم شب تاب یاری رسانید.

شماره کتابعنوان کتابنویسنده/مترجمانتشارات
23615 دستورزبان فارسیعبدالعظیم قریب، ملک الشعرای بهار، بدیع الزمان فروزانفر ، جلال همایی، رشید یاسمی
24097 ریاضیدانان ایرانی از خوارزمی تا ابن سیناابولقاسم قربانی
23699 فرهنگ آبادیهای ایرانسازمان جغرافیایی کشور
23546 فرهنگ سخنوران جلد دوم ح خیام پور
10636"آنا" به گردنآنتوان چخوف
10693"المستقله" منظرات دکتر سید محمد حسینی قزوینی با شبکه وهابیمحمد حسینی قزوینی
13566"بی دریغ و بدون چشم داشت "امپریالیسم امریکا و کمک های مالیحمید قربانی
4987"تلاونگ تی تی ها" و "شکوفه های سحر."غلامرضا کبیری (سحر)
8114"سیا" به روایت "سیا"یونس پارسا پارسا بناب
15792"مطهری" جستار هایی در نقد خزعبلات تحت عنوان علل گرایش به مادی گرائی
24169(بازخوانی چهره ی نراقی (حرکت از جامعه شناسی به یک علم بومی جدیدمهسا اسدالله نژاد
2278(سروده هایی به نام بابا طاهر. به فارسی و فرانسوی)بابا طاهر عریان
2282(غزل هایی از سنائی، حسن دهلوی، اهلی شیرازی، اهلی خراسانی، بابا فغانی و هاتف اصفهانی. قاسم انوار کمال خجندی، سلمان ساوجی، کاتتبی)
25892... و جهان واژگون شدامانوئل ولیکوفسکی
23717.ادامه های من ادامه های تو.بهروز علی یاری
23981100 بایاتی با برگردان دکتر مصدقمعصومه غلام نژاد بار کیانی
239411000 لغت و جمله کاربردی انگلیسیرضا فریدون نژاد
3460101 دلیل برای اینکه من گیاه خوار هستم.سیاوش احمدی نوربخش
10548101 راه که جوانان می توانند جهان را سرنگون کنندسندی والنتاین
25688101 مسئله‌ی فلسفیمارتین کوهن