کتاب فارسیکتابخانه کتاب فارسی با عرضه بیش از 27418 کتاب از 11015 نویسنده و 14332 نشریه، بزرگترین و متنوع ترین کتابخانه دیجیتال دهکده جهانی اینترنت می باشد.
این گنجینه نتیجه سالها تلاش پیگیر دست اندرکاران کتاب فارسی و دوستدارانشان می باشد.
با کمک هایتان در پربارتر کردن توشه این کرم شب تاب یاری رسانید.

شماره کتابعنوان کتابنویسنده/مترجمانتشارات
23615 دستورزبان فارسیعبدالعظیم قریب، ملک الشعرای بهار، بدیع الزمان فروزانفر ، جلال همایی، رشید یاسمی
24097 ریاضیدانان ایرانی از خوارزمی تا ابن سیناابولقاسم قربانی
23365 سیاحتنامه سه قطعه روی زمینمحمود طرزی
23699 فرهنگ آبادیهای ایرانسازمان جغرافیایی کشور
23546 فرهنگ سخنوران جلد دوم ح خیام پور
10636"آنا" به گردنآنتوان چخوف
10693"المستقله" منظرات دکتر سید محمد حسینی قزوینی با شبکه وهابیمحمد حسینی قزوینی
13566"بی دریغ و بدون چشم داشت "امپریالیسم امریکا و کمک های مالیحمید قربانی
4987"تلاونگ تی تی ها" و "شکوفه های سحر."غلامرضا کبیری (سحر)
8114"سیا" به روایت "سیا"یونس پارسا پارسا بناب
15792"مطهری" جستار هایی در نقد خزعبلات تحت عنوان علل گرایش به مادی گرائی
24169(بازخوانی چهره ی نراقی (حرکت از جامعه شناسی به یک علم بومی جدیدمهسا اسدالله نژاد
2278(سروده هایی به نام بابا طاهر. به فارسی و فرانسوی)بابا طاهر عریان
2282(غزل هایی از سنائی، حسن دهلوی، اهلی شیرازی، اهلی خراسانی، بابا فغانی و هاتف اصفهانی. قاسم انوار کمال خجندی، سلمان ساوجی، کاتتبی)
25892... و جهان واژگون شدامانوئل ولیکوفسکی
23717.ادامه های من ادامه های تو.بهروز علی یاری
23981100 بایاتی با برگردان دکتر مصدقمعصومه غلام نژاد بار کیانی
239411000 لغت و جمله کاربردی انگلیسیرضا فریدون نژاد
3460101 دلیل برای اینکه من گیاه خوار هستم.سیاوش احمدی نوربخش
10548101 راه که جوانان می توانند جهان را سرنگون کنندسندی والنتاین