کتاب فارسیکتابخانه کتاب فارسی با عرضه بیش از 24000 کتاب از 11015 نویسنده و 14332 نشریه، بزرگترین و متنوع ترین کتابخانه دیجیتال دهکده جهانی اینترنت می باشد.
این گنجینه نتیجه سالها تلاش پیگیر دست اندرکاران کتاب فارسی و دوستدارانشان می باشد.
با کمک هایتان در پربارتر کردن توشه این کرم شب تاب یاری رسانید.

شماره کتابعنوان کتابنویسنده/مترجمانتشارات
24159هولوکاست دروغ بزرگحمیدرضا نیک بخش
24158مارکسیسم و مذهبژیلبر آشکار
24157به طعم حقیقت به رنگ آفتابفرهاد عرفانی - مزدک
24156وای فای لذیذسایت شبکه
24155وظیفه ملیعزیز نسین
24154دلالت فنجان خالینغمه ثمینی
24153دین در حوزه ی عمومی یورگن هابرماس و کریستینا لافونت
24152ترجمه تفسیر بند اول مقدمه ی (پدیدار شناسی روح) هگل مسأله ی تصور آگاهی طبیعی در قبال قوه ی شناختحامد صفاریان
24151واژه نامه علوم مطبوعات و روزنامه نگاریعباسعلی مهاجری
24150سرگذشت یک لقمهفاطمه شاکری
24149تحفه ی حسام (قدیمی ترین لغتنامه ی منظوم فارسی به ترکی)حسام الدین حسن بن عبدالمومن خویی
24148تنسوخ نامه ایلخانیمحمّدبن محمّدبن حسن طوسی (خواجه نصیرالدّین)
24147تروریسممحسن رادمرد
24146تصویر دوریان گریاسکار وایلد
24145ترجمانی و تر زبانی (کندوکاوی در هنر ترجمه)میر جلال الدّین کزّازی
24144تاریخ مختصر ترکجواد هیئت
24143طرحی درباره وظایف کنونی جوانان انقلابیهواداران جنبش نوین انقلابی
24142ترانه های بیوهتورج عاطف
24141تجربه دینی و مکاشفه عرفانیمحمد تقی فعالی
24140تحلیلی از: سیاستهای امپریالیسم و قدرت حاکمه (درباره اشغال لانه جاسوسی امریکا)گروه پیشرو