کتاب فارسیکتابخانه کتاب فارسی با عرضه 19000 کتاب از 10566 نویسنده و 14332 نشریه، بزرگترین و متنوع ترین کتابخانه دیجیتال دهکده جهانی اینترنت می باشد.
این گنجینه نتیجه سالها تلاش پیگیر دست اندرکاران کتاب فارسی و دوستدارانشان می باشد.
با کمک هایتان در پربارتر کردن توشه این کرم شب تاب یاری رسانید.

شماره کتابعنوان کتابنویسنده/مترجمانتشارات
18799تا نگردی اشنالیلا . م
18798ارباببارون 12
18797یادمان پوران بازرگان و اهدای جایزه به کتاب "زنان سال صفر"اثر اذر درخشانپوران بازرگان
18796مصاحبه ای با تراب حق شناس از گذشته تا ایندهیحیی خالد
18795در ایستگاه قطاری که از نقشه فرو افتادغسان کنفانی محمود درویش
18794دفتری از نقاشی های ارژنگ خامنه ای و یادنگارهای زندانارژنگ خامنه ای
18793انسان و بحرانخوسه ارتگای گاست
18792جریان ای اصلی مارکسیسم برامدن ، گسترش و فروپاشی ، جلد دوملشک کولاکوفسکی
18791جریان ای اصلی مارکسیسم برامدن ، گسترش و فروپاشی ، جلد اوللشک کولاکوفسکی
18790سیانوژن نورانیاگاتا کریستی
18789خاطرات سیاسی جنرال عبدالقادر در گفتگو با دکتر پرویز ارزوپرویز ارزو
18788مقاومت شکننده تاریخ تحولات اجتماعی ایران از صفویه تا سالهای پس از انقلاب اسلامیجان فوران
18787شرق شناسیادوارد سعید
18786انقلاب مشروطه ایران 1290 1285ژنت افاری
18785مدیریت استراتژیکعلی افشاری مصطفی پارسا منش
18784اسفار الاربعهمحمد بن ابراهیم صدر الدین شیرازی
18783ذخیره خوارزمشاهیاسماعیل بن حسن جورانی
18782مثنویجلال الدین محد رومی مولانا
18781عجایت خلقتزکریا بن محمد القزوینی
18780قران مجیدمحمد ابن عبدالله