کتاب فارسیکتابخانه کتاب فارسی با عرضه 19000 کتاب از 10566 نویسنده و 14332 نشریه، بزرگترین و متنوع ترین کتابخانه دیجیتال دهکده جهانی اینترنت می باشد.
این گنجینه نتیجه سالها تلاش پیگیر دست اندرکاران کتاب فارسی و دوستدارانشان می باشد.
با کمک هایتان در پربارتر کردن توشه این کرم شب تاب یاری رسانید.

شماره کتابعنوان کتابنویسنده/مترجمانتشارات
18819بازنویسی اخلاق ناصریمحمد رضا غیاثی کرمانی
18818ملاحسین فیض کاشانی
18817حافظ شناسی جلد پانزدهمسعید نیاز کرمانی
18816حافظ شناسی جلد سیزدهمسعید نیاز کرمانی
18815تاریخ جنبش کمونیستی بین المللی جلد اولگروه نویسندگان شانگهای
18814چیز مهمی نیست ، ادامه بدهیدی . ک . شالی
18813تو سهم منیماندانا بهروز
18812گزیده هایی از رزالوکزامبورگپیتر هودیس کوین ب . اندرسن
18811نظریه ارزش مارکسایزاک ایلیچ روبین
18810اموزش ستمدیدگانپاتولو فریره
18809دره التاج 661 600ابن رستم خان صافی قلی
18808دیوان شاهی 1453 1400امیر شاهی سرداری
18807دیوان کلیم 1650 1794ابوطالب کلیم
18806مناجات علی بن ابی طالب 1795 1794منشی اسکندر
18805تاریخ عالم ارا 1812اسکندر منشی
18804دیوان حکیم رکنا مسیحی 1638حکیم رکنا مسیح
18803جداول ستاره شناسی 1665اسماعیل بن علی ابوالفیدا محمد بن محمد التزینی اولوقبیک
18802فرس نامه رساله فی الخیول 1628 1658عبدالله خان بهادر فیروز
18801رساله جهادیه 1817ابوالقاسم بن القاسم عیسی قائم مقام فراهانی
18800شاهنامه بایسنقری 1430ابوالقاسم فردوسی