کتاب فارسیکتابخانه کتاب فارسی با عرضه بیش از 24000 کتاب از 11015 نویسنده و 14332 نشریه، بزرگترین و متنوع ترین کتابخانه دیجیتال دهکده جهانی اینترنت می باشد.
این گنجینه نتیجه سالها تلاش پیگیر دست اندرکاران کتاب فارسی و دوستدارانشان می باشد.
با کمک هایتان در پربارتر کردن توشه این کرم شب تاب یاری رسانید.

شماره کتابعنوان کتابنویسنده/مترجمانتشارات
24139تاک، خانواده ای با عمر جاویدانناتالی ببیت
24138کتاب سرود (سرودهای آموزشگاهها)عزیز شعبانی
24137سخن از جنگل سبز است و تبردار و تبرامین فقیری
24136قسمتی از وقایع سلطنت آغا محمد خان قاجارسهراب – تالیف جیمز موریه
24135مشتری شنبه هاژرژ سیمنون
24134داستان های کوچک از نویسندگان بزرگزهرا رستگار
24133شرق بهشت - جلد سومجان اشتاین بک
24132شرق بهشت - جلد دومجان اشتاین بک
24131شرق بهشت - جلد اولجان اشتاین بک
24130شهربازیحمید یاوری
24129شهر در دست بچه ها «جشن نافرمانی»سرگئی میخالکوف
24128نهیب جنبش ادبی شاهیندکتر تندر - کیا
24127صحرای محشرسیدمحمدعلی جمال زاده
24126سفری به دور ایرانکنتس مادفون روزن
24125ریاضی عمومی (۱) مجموعه دروس عمومیمحمدصادق معتقدی
24124پویه – ۵۰ غزل و قصیده فریدون تولّلی
24123شجرة الأمجاد فی تاریخ میرعماد «جنبش میرعماد در مازندران»سید حسین بنافتی
24122نبرد سمیرم - انگلیسی ها، قشقایی ها و جنگ دوم جهانیکاوه بیات
24121مهر گیاهامیر حسن چهل تن
24120پژوهش های تاریخ – تاریخ ایران: ۲ مصیبت وبا و بلای حکومتهما ناطق