کتاب فارسیکتابخانه کتاب فارسی با عرضه بیش از 24000 کتاب از 11015 نویسنده و 14332 نشریه، بزرگترین و متنوع ترین کتابخانه دیجیتال دهکده جهانی اینترنت می باشد.
این گنجینه نتیجه سالها تلاش پیگیر دست اندرکاران کتاب فارسی و دوستدارانشان می باشد.
با کمک هایتان در پربارتر کردن توشه این کرم شب تاب یاری رسانید.

شماره کتابعنوان کتابنویسنده/مترجمانتشارات
24199تاریخ مطبوعات طبقه کارگر در کشورهای عمده سرمایه داریوارنر اولریخ
24198جنگ جهانی در ایرانسر کلارمونت اسکرین
24197ویس و رامینفخرالدین اسعد گرگانی
24196ایرانویجبهرام فره وشی
24195یادی دوباره از بهار (مجموعه مقالات)سعید بزرگ بیگدلی
24194باربی – پژوهشی در عروسک امریکایی باربیاکبر مظفری
24193دین در ترازوی اخلاقابوالقاسم فنایی
24192موزه ی بی گناهیاورهان پاموک
24191برداشتی از روزهای زندگی قمرالملوک وزیر- با ماه در آوازمهناز سیدجواد جواهری
24190بازنامهابوالحسن علی بن احمد نسوی
24189جنگل های طبیعی افغانستانامیر شاه حسن یار- انجنیر محمد ظاهر اکبری
24188کشت کچالو در افغانستانمحمد بنی اسمی – محمد قاسم یوسفی
24187کشت جواری در افغانستانمحمد قاسم یوسفی –محمد بنی اسلمی
24186از عشق تا ثروتمرضیه فاطمی
24185جنبش آزادیستان ( انقلاب سوم مشروطیت)شیخ محمد خیابانی
24184زیتون تلخ خرمای گسمحمد ایوبی
24183سفر سقوطمحمد ایوبی
24182آسمان قرار مامنصور امیری گروسی
24181یادنامه آنکتیل دوپرونانجمن فرهنگ ایران باستان
24180ایران و چالش تنوع – راسیسم آریانیستی و مبارزات دمکراتیکعلیرضا اصغرزاده