کتاب فارسیکتابخانه کتاب فارسی با عرضه بیش از 24000 کتاب از 11015 نویسنده و 14332 نشریه، بزرگترین و متنوع ترین کتابخانه دیجیتال دهکده جهانی اینترنت می باشد.
این گنجینه نتیجه سالها تلاش پیگیر دست اندرکاران کتاب فارسی و دوستدارانشان می باشد.
با کمک هایتان در پربارتر کردن توشه این کرم شب تاب یاری رسانید.

شماره کتابعنوان کتابنویسنده/مترجمانتشارات
24279میراث عارفانه جاودانهامیر سید محمد نوربخش
24278سبک شعر پارسی در ادوار مختلف – بخش نخست – سبک خراسانیپوران شجیعی
24277حاصل مبارزات دانشجویی: اعتلای مبارزات طبقاتی کارگران کره جنوبیکانون مدافعان حقوق کارگر
24276بلشویک ها و نهضت جنگلمویسی پرسیتس
24275زنان ایرانی و راه و رسم زندگی آنانکلارا کولیور رایس
24274زنان بر صلیب شکسته (موقعیت زنان در آلمان هیتلری)کیت هیست
24273یورش به سوی قدرتگروه ویراستاران تایم - لایف
24272یک زن رنج و رهاییسیبیلا آلرامو
24271معماری و تزئینات ستاوندهای چوبی دوره صفویه در آذربایجان (جلد اول)سیروس خیری
24270نه داستانولتر
24269بیتوس بیچارهژان انوی
24268تاریخ صنایع ایرانج. کریستی ویلسن
24267تاریخ معاصر آلمان – شوروی و تقسیم آلمانرناتا فریتش بورنازل
24266فرار از زندان، اوضاع سیاسی ایران و مبارزه مسلحانهمحمد تقی شهرام
24265شمعی در بادالکساندر سولژنیتسین
24264شمال از شمال غربیارنست لمن
24263شب قدرطاهربن جلون
24262راهنمای تنظیمات شبکه در ویندوز ۱۰شبکه
24261سکسوآلیتهجفری ویکس
24260سپیده دم در ایران (جاسوس آلمان در ایران در جنگ دوم جهانی)شولتسه – هولتوس