کتاب فارسیکتابخانه کتاب فارسی با عرضه بیش از 27418 کتاب از 11015 نویسنده و 14332 نشریه، بزرگترین و متنوع ترین کتابخانه دیجیتال دهکده جهانی اینترنت می باشد.
این گنجینه نتیجه سالها تلاش پیگیر دست اندرکاران کتاب فارسی و دوستدارانشان می باشد.
با کمک هایتان در پربارتر کردن توشه این کرم شب تاب یاری رسانید.

شماره کتابعنوان کتابنویسنده/مترجمانتشارات
22235 دشمن پنهان آگاتا كریستی
30847 دنیای هنر (تهیه انواع ترشی) ترجمه اکرم ذاکری
30409 رازهایی از : ترید کردن غیر اساسی لری لوین، ترجمه گروه تحصیلات آینده (فیوچرز اجوکیشِن)
22353 راه خطا گراتزياد لددا
28400 رفرنس جامع فارماکولوژی داروهای ژنریک ایران (همراه با اقدامات پرستاری) سلیمان نارویی، ویدا خانی، محمّد ادریس ارباب، مهدی ملاشاهی
22249 رو در رو باقرمومنی
23365 سیاحتنامه سه قطعه روی زمین محمود طرزی
30149 شب بخیر مادر - اوّلی ها (ادبیات نمایشی جهان) مارشا نورمن، ترجمه حمید احیاء
19805 شغالشاه احسان طبری
19405 طريقت نامه عماد الدين على فقيه کرمانی
23699 فرهنگ آبادیهای ایران سازمان جغرافیایی کشور
23546 فرهنگ سخنوران جلد دوم ح خیام پور
20486 فرهنگ نوين کتاب سوم فرهنگ نوین
21862 لهجه های مروج مردم هزاره قسمت دوم محمد عوض بنی زاده
32742 مسایل ادبیات نوین ایران ح. بلوری، م. حسینف، ع. حمیدوا، و سلطانزاده، م. علیزاده، ز. شفیعوا، ترجمه حسین محمدزاده صدیق
21376 مطالعه تاریخ افغانستان از نگاه عسگری جلد اول علی محمد جلالی
25182 نقطویان و ترویج ایرانگرایی در هند با تاکید بر دوره اکبر شاه (۱۵۵۶ تا ۱۶۰۵) دکتر رجبعلی کاوانی
21403 پیراهنها و داستانهای دیگر ناشناس
21653 چرا خدا وجود ندارد ، پاسخهای ساده به ۲۰ استدلال رایج در باره وجود خدا آرمین نوابی ، کیانوش احمدی شهمیر زادی
25068 کمونیزم و ارزشهای انسانی موریس کورنفورث، ترجمه ج. نوائی