کتاب فارسیکتابخانه کتاب فارسی با عرضه بیش از 27418 کتاب از 11015 نویسنده و 14332 نشریه، بزرگترین و متنوع ترین کتابخانه دیجیتال دهکده جهانی اینترنت می باشد.
این گنجینه نتیجه سالها تلاش پیگیر دست اندرکاران کتاب فارسی و دوستدارانشان می باشد.
با کمک هایتان در پربارتر کردن توشه این کرم شب تاب یاری رسانید.

شماره کتابعنوان کتابنویسنده/مترجمانتشارات
22249 رو در رو باقرمومنی
23365 سیاحتنامه سه قطعه روی زمین محمود طرزی
30149 شب بخیر مادر - اوّلی ها (ادبیات نمایشی جهان) مارشا نورمن، ترجمه حمید احیاء
19805 شغالشاه احسان طبری
19405 طريقت نامه عماد الدين على فقيه کرمانی
23699 فرهنگ آبادیهای ایران سازمان جغرافیایی کشور
23546 فرهنگ سخنوران جلد دوم ح خیام پور
20486 فرهنگ نوين کتاب سوم فرهنگ نوین
21862 لهجه های مروج مردم هزاره قسمت دوم محمد عوض بنی زاده
21376 مطالعه تاریخ افغانستان از نگاه عسگری جلد اول علی محمد جلالی
21403 پیراهنها و داستانهای دیگر ناشناس
25068 کمونیزم و ارزشهای انسانی موریس کورنفورث، ترجمه ج. نوائی
22581 ۲۵ سال سینمای ایران ويدیو و رسانه های تصویری ناشناس
10636"آنا" به گردنآنتوان چخوف
10693"المستقله" منظرات دکتر سید محمد حسینی قزوینی با شبکه وهابیمحمد حسینی قزوینی
13566"بی دریغ و بدون چشم داشت "امپریالیسم امریکا و کمک های مالیحمید قربانی
4987"تلاونگ تی تی ها" و "شکوفه های سحر."غلامرضا کبیری (سحر)
8114"سیا" به روایت "سیا"یونس پارسا پارسا بناب
15792"مطهری" جستار هایی در نقد خزعبلات تحت عنوان علل گرایش به مادی گرائی
1%wC[