کتاب فارسیکتابخانه کتاب فارسی با عرضه بیش از 27418 کتاب از 11015 نویسنده و 14332 نشریه، بزرگترین و متنوع ترین کتابخانه دیجیتال دهکده جهانی اینترنت می باشد.
این گنجینه نتیجه سالها تلاش پیگیر دست اندرکاران کتاب فارسی و دوستدارانشان می باشد.
با کمک هایتان در پربارتر کردن توشه این کرم شب تاب یاری رسانید.

شماره کتابعنوان کتابنویسنده/مترجمانتشارات
25688101 مسئله‌ی فلسفیمارتین کوهن
23795101 مسیله ی فلسفیمارتین کوهن
1454011 سپتامبر،نظم نوین جهانی و سرنوشت ایرانانجمن پژوهشگران ایران
1665712 داستان منتشر شده از گابریل گارسیا مارکزونسان ون گوک
321013 داستان از جلال آل احمدجلال آل احمد
1491214نور پاک تاریخ زندگی پیشوایان معصوم علیه السلامعبدالرحیم عقیقی بخشایشی
1282515 خرداد 1343 - 12 محرمانجمن دانشجویان مسلمان
8254150 درس زندگیمحمد مهری حاجی پروانه
6639155 نکته مهم موفقیتمرتضی فیروزیان
190811620 ضرب المثل فارسیشاهین کریم زاده
13985175 مسئله منطقیدی یرد بیزام یانوش هرتسک
11530181 داستان
1015120 سال سکوتغفور درویشانی
2568421 آذر 1324 تشکیل فرقه دمکرات آذربایجان و نقش سید جعفر پیشه‌وری در آن ( خاطرات سرتیپ علی‌اکبر درخشانی)شاهرخ فرزاد
1693221 راز موفقیت ملیونر های خود ساختهبرایان تراکی
321125 داستان باستانییدالله بهتاشی
2339726 سرطانداود خان
126873 در 7 نکته در طراحی بنر برای تبلیغات اینترنتی
2521730 خرداد پاسخ به ضرورت تاریخاز انتشارات ایران کتاب
970650 واقعیتی که جهان را باید دگرگون کنندجسیکا ویلیامس