کتاب فارسیکتابخانه کتاب فارسی با عرضه 19000 کتاب از 10566 نویسنده و 14332 نشریه، بزرگترین و متنوع ترین کتابخانه دیجیتال دهکده جهانی اینترنت می باشد.
این گنجینه نتیجه سالها تلاش پیگیر دست اندرکاران کتاب فارسی و دوستدارانشان می باشد.
با کمک هایتان در پربارتر کردن توشه این کرم شب تاب یاری رسانید.

شماره کتابعنوان کتابنویسنده/مترجمانتشارات
18979گموزش مردمی و دموکراسی در سوئداستفان لارسن
18978افغانستان یک جنگ در خاطره هارابرت نکلسبرگ
18977گزیده شعر های عبدالهادی داوی پریشانعبدالهادی داوی پریشان
18976منتخب اشعار نصبمحمد ناصر نصیب
18975اتشکده اذرفتح محمد صالح محمد
18974دریای مازندراناحمد بریمانی
18973امیر پازواری از دیدگاه پژوهشگران و متقدان
18972علوم زمینماروین تالمن
18971بازی سرنوشتماه منیر مینوی
18970سرگذشت سینمافرانک ، یوجین ، بیور
18969مجالس المومنیننوراله حسینی شوشتری
18968از این تهران ا بیگرم نمیشودمحمد جنت امانی
18967افلاینفرزانه هوری
18966معصومه شیرازیمحمد علی جمال زاده
18965جنبش بابیه از دیدگاه عصب شناسی الهیاتعلی اکبر ضیایی
18964اموزش تصویری نصب ویندوز1 8
18963بررسی تخصصی سخت افزار کامپیوتر
18962اشعار جناب نعیم و شرح ان جلد اول
18961اشعار جناب نعیم و شرح ان جلد اولاشراق خاوری
18960رابعه جلد اولحسینقلی مستعان