کتاب فارسیکتابخانه کتاب فارسی با عرضه بیش از 27418 کتاب از 11015 نویسنده و 14332 نشریه، بزرگترین و متنوع ترین کتابخانه دیجیتال دهکده جهانی اینترنت می باشد.
این گنجینه نتیجه سالها تلاش پیگیر دست اندرکاران کتاب فارسی و دوستدارانشان می باشد.
با کمک هایتان در پربارتر کردن توشه این کرم شب تاب یاری رسانید.

شماره کتابعنوان کتابنویسنده/مترجمانتشارات
0 J
34278 NLP توسعه مهارت های ان. ال. پی. (مجموعه کتاب های مدیریت موفق) موی علی و دیگران، ترجمه سید کاظم بنی هاشمی
29801 اتل متل توتوله ، سه شیرازی در جزیره اسرار ج. تجارتچی
21101 اران از دوران باستان تا آغاز عهد مغول عنایت له رضا
21373 اساسات باستانشناسی اكتم بابايوف محمد رسول باوری و سایرين
29782 اساسنامه طریقت باستانی برادری بنیاد آزاد و پذیرفته شده در لژ بزرگ ایران بزرگ دیبا
464 اسناد تاریخی فیام آمل حزب کمونیست ایران (م ل م)
21572 اقتصاد ما روح اله حبيب
21632 با سرزمین نورستان آشنا شوید جلال الدين صديقی
29120 به خاطر رها فراست
32056 به من اینگونه بیاموزید ( 10 نکته مهم که کودک در خود مانده می خواهد شما بدانید الن ناتبام، ترجمه مرجان حسنی راد، نرگس رحمانی، مریم ناظمی
22262 بیست و یک بالون ویليام پنه دوبوا
19863 تمدن و ملالت های آن زیگموند فرويد
21345 تهانو ارسولاک لوژان
28274 جلال و قدرت (مسیحای دیگر و یهودای دیگر) گراهام گرین ترجمه هرمز عبداللهی
24394 جنید بغدادی فریدالدین رادمهر
28533 خدای عقرب ویلیام گولدینگ ترجمه احمد میرعلائی
29143 در خدمت عشق (به نام خدا خالق انسان، به نام انسان خالق غم ها) ف. منتظری
33822 در نا امیدی بسی امید است (خاطرات الکساندر دوبچک) الکساندر دوبچک، ترجمه ژیری هوکمان، نازی عظیما
23615 دستورزبان فارسی عبدالعظیم قریب، ملک الشعرای بهار، بدیع الزمان فروزانفر ، جلال همایی، رشید یاسمی