کتاب فارسیکتابخانه کتاب فارسی با عرضه بیش از 24000 کتاب از 11015 نویسنده و 14332 نشریه، بزرگترین و متنوع ترین کتابخانه دیجیتال دهکده جهانی اینترنت می باشد.
این گنجینه نتیجه سالها تلاش پیگیر دست اندرکاران کتاب فارسی و دوستدارانشان می باشد.
با کمک هایتان در پربارتر کردن توشه این کرم شب تاب یاری رسانید.

شماره کتابعنوان کتابنویسنده/مترجمانتشارات
24339آثاری از رفیق بهروز دهقانیفعالین جنبش نوین کمونیستی ایران
24338چهره شناسی و ویژگیهای فردیفرانسیس بو
24337اساسنامه چریکهای فدایی خلق ایران (ارتش رهایی بخش خلقهای ایران)ارتش رهایی بخش خلقهای ایران
24336دروس الدیانهمدرسه بهائیان عشق آباد
24335انفعال سیاسی در پوشش (مشی توده ای)نقدی بر سازمان پیکار در راه آزادی طبقه کارگرهواداران سازمان چریکهای فدائی خلق ایران
24334دیوان غنیمتغلام ربانی عزیز
24333گیاهان و داروهای سودمند ایران و عراقدیوید هوپر
24332هفتاد و سه ملت یا اعتقادات مذاهب – رساله ای در فرق اسلام از آثار قرن هشتم هجریمحمد جواد مشکور
24331ترجمه تفسیر طبریحبیب یغمایی
24330نامه های اثیریهوشمند مهرآسا
24329یادواره قهار عاصی (مجموعه مقالات)دفتر علمی و فرهنگی کابل
24328نقش امید (مجموعه شعر)حیدری و جودی
24327عزا برازنده الکتراستیوجین اونیل
24326درخت نظر کرده (پیر) و نادرشاهنریمان نریمانوف
24325کتاب اطلس بیماری های پوست و ناخندکتر فرشاد اکبرنژاد
24324دیوان آتشکده حجه الاسلام (نیر طاب ثراه)علی اکبر عماد
24323طرح مجموعه اسناد برای پنجمین کنگره حزب توده ایرانحزب توده ایران
24322قصه ها و افسانه های مردم ایتالیایان ولادیسلاف
24321قصه و افسانه های مردم هندجی. ای. بی. گری
24320افسانه های مردم آفریقاجرالدین الیوت – کاتلین آرنوت