کتاب فارسیکتابخانه کتاب فارسی با عرضه بیش از 24000 کتاب از 11015 نویسنده و 14332 نشریه، بزرگترین و متنوع ترین کتابخانه دیجیتال دهکده جهانی اینترنت می باشد.
این گنجینه نتیجه سالها تلاش پیگیر دست اندرکاران کتاب فارسی و دوستدارانشان می باشد.
با کمک هایتان در پربارتر کردن توشه این کرم شب تاب یاری رسانید.

شماره کتابعنوان کتابنویسنده/مترجمانتشارات
24299سازمان سیا در ایران – کودتای ۱۹۵۳ م – ۱۳۳۲ ش و ریشه های جدایی ایالات متحده و ایرانکریستوفر جی پتریک
24298۴۸ سال پس از چه گوارا از او و درباره اوتراب حق شناس
24297چایخانهلائوشی
24296چالش برای قدرت و ثروت در جنوب ایران از ۱۷۵۰ تا ۱۸۵۰ میلادیگرمون استفان رای
24295چهار داستان کوتاهج. ام. ژ. لو کلزیو، مارک لوی، دیدیه وان کوئلرت و آنا گاوالدا
24294چاقوی شکاریهاروکی موراکامی
24293بحران دموکراسی در ایران ۱۳۲۰ – ۱۳۳۲فخرالدین عظیمی
24292بی بازگشتفردریک فورسایت
24291اصول عقاید (۱) – پایه دهم دوره دوم متوسطهسازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی
24290دوزخ غزل های سلیمانمسعود خیام
24289سه تفنگدار (جلد دهم)الکساندر دوما
24288سه تفنگدار (جلد نهم)الکساندر دوما
24287سه تفنگدار (جلد هشتم)الکساندر دوما
24286سه تفنگدار (جلد هفتم)الکساندر دوما
24285سه تفنگدار (جلد ششم)الکساندر دوما
24284سه تفنگدار (جلد پنجم)الکساندر دوما
24283سه تفنگدار (جلد چهارم)الکساندر دوما
24282سه تفنگدار (جلد سوم)الکساندر دوما
24281سه تفنگدار (جلد دوم)الکساندر دوما
24280سه تفنگدار (جلد اول)الکساندر دوما