کتاب فارسیکتابخانه کتاب فارسی با عرضه بیش از 27418 کتاب از 11015 نویسنده و 14332 نشریه، بزرگترین و متنوع ترین کتابخانه دیجیتال دهکده جهانی اینترنت می باشد.
این گنجینه نتیجه سالها تلاش پیگیر دست اندرکاران کتاب فارسی و دوستدارانشان می باشد.
با کمک هایتان در پربارتر کردن توشه این کرم شب تاب یاری رسانید.

شماره کتابعنوان کتابنویسنده/مترجمانتشارات
26869
24579
23033
24918
24363
24388
24392
24649
24667
23110
23126
23272
23273
24495
24610
29555 وچه اهمیتی برای ما دارد؟E=mc2 چرا برایان کاکس، جف فورشاو، ترجمه سیامک عطاریان
28405 (راهنمایی برای مبتدیان) MX(ماکرو مدیا فلش برایان آندردال ترجمه مهندس رزاق محمّد یاری
31760 (مجموعه مقالات در نقد و معرفی آثار بهرام بیضایی) بهرام بیضایی، گرد آورنده زاون قوکاسیان
30948 3001 آخرین اودیسه آرتور سی. کلارک، ترجمه پیمان اسماعیلیان خامنه
28473 ISI آموزش نگارش مقالات علمی پژوهشی و سید یحیی موسوی